Przykładowe i popularne produkty marki Zandleven.

Gruntoemalia alkidowa Zancor ZF-20 – Jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba alkidowa półmatowa pigmentowana fosforanem cynku. Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal w kolorystyce RAL.

— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

Gruntoemalia epoksydowa Monopox Metalcoat ZL-70 – Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba eposkydowa o wysokiej zawartości części stalych (70%) pigmentowana fosforanem cynku. Charakteryzuje się wysoką odpornością antykorozyjną. Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal czarną, galwanizowaną oraz beton. Możliwość aplikacji w warunkach podwyższonej wilgotności do 90%.

— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

— Karta charakterystyki

Gruntoemalia epoksydowa Acraton HS-U – Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa pigmentowana fosforanem cynku o wysokiej zawartości części stałych (80%). Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami antykorozyjnymi i bardzo wysoka odpornością chemiczną. Stosowana w systemach zabezpieczających dla najbardziej agresywnych środowisk korozyjności w systemach do C5 oraz Im1-Im3. Stosowana do zabezpieczenia stalowych grodzic, śluz, burt statków oraz zbiorników paliwa.

— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

— Karta charakterystyki

Gruntoemalia epoksydowa Acraton OT – Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa, o wysokiej zawartości części stałych (75%) tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni St2-3, pigmentowana fosforanem cynku i aluminium. Silna penetracja warstwy rdzy nalotowej.

— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

— Karta charakterystyki

Farby poliuretanowa Polyfinish MU-DL – Dwuskładnikowa, szybkoschnąca farba poliuretanowa w półpołysku ( ok. 30 GU). Po utwardzeniu bardzo dobra odporność mechaniczna oraz elastyczność powłoki. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne oraz trwałością koloru oraz połysku.

— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

— Karta charakterystyki

Farby poliuretanowa Polyfinish HS 65-75 – Dwuskładnikowa farba poliuretanowa typu High Solid w połysku (75 GU), o wysokiej zawartości części stałych (67%), charakteryzująca się wysoką trwałością koloru i połysku. Stosowana jako warstwa nawierzchniowa dla wymagających zabezpieczeń antykorozyjnych, gdzie oczekiwana jest wysoka odporność mechaniczna oraz na działanie agresywnych związków chemicznych. Przeznaczona do stosowania w środowiskach korozyjności do C5 oraz Im1-Im3.

— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

— Karta charakterystyki

Farby poliuretanowa Polyfinish HS 65-55 – Dwuskładnikowa farba poliuretanowa typu High Solid w półpołysku (55 GU), o wysokiej zawartości części stałych (67%), charakteryzująca się wysoką trwałością koloru i połysku. Stosowana jako warstwa nawierzchniowa dla wymagających zabezpieczeń antykorozyjnych, gdzie oczekiwana jest wysoka odporność mechaniczna oraz na działanie agresywnych związków chemicznych. Przeznaczona do stosowania w środowiskach korozyjności do C5 oraz Im1-Im3.
— Karta techniczna

— Karta charakterystyki

— Karta charakterystyki

Przykładowe i popularne produkty marki Rembrandtin.

Gruntoemalia alkidowa Rem  – AK OC – Jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba alkidowa  półmatowa pigmentowana fosforanem cynku. Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal w  kolorystyce RAL.

— Karta techniczna

Podkład epoksydowy Remoplast Speed Dry – Dwuskładnikowy, grubopowłokowy, szybkoschnący podkład eposkydowy o wysokiej zawartości części stalych (70%) pigmentowany fosforanem cynku. Charakteryzuje się wysoką odpornością antykorozyjną. Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal czarną w środowiskach korozyjności do C4,.

— Karta techniczna

Podkład epoksydowy Remoplast MSR Ultra – Dwuskładnikowy, grubopowłokowy, szybkoschnący podkład eposkydowy o wysokiej zawartości części stalych (74%)  pigmentowany fosforanem cynku, pigmentami płytkowymi i miką żelaza  . Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami antykorozyjnymi . Stosowany w systemach zabezpieczających dla najbardziej agresywnych środowisk korozyjności C4-C5 . Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal czarną i ocynkowaną.

— Karta techniczna

Podkład epoksydowy Remoplast Kunststoffgrund – Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokiej odporności na ścieranie oraz tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni do St3. Bardzo dobre właściwości   antykorozyjne dzięki zastosowaniu pigmentów antykorozyjnych i tlenków żelaza.

— Karta techniczna

Farba epoksydowa Remoplast HS-KST  – Dwuskładnikowa farba epoksydowa, o wysokiej zawartości części stałych (76%) tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni St2-3.

Bardzo dobre właściwości uszczelniające i antykorozyjne dzięki zastosowaniu pigmentów antykorozyjnych i blaszkowych.

— Karta techniczna

Gruntoemalia poliuretanowa Remoplast UVC HS ES PL – Dwuskładnikowa, jednowarstwowa do C3 gruntoemalia lub nawierzchnia poliuretanowa w pół-połysku ( ok. 40 GU o wysokiej zawartości części stałych (63%). Pigmentowana miką żelaza, posiadająca po utwardzeniu bardzo dobrą odporność mechaniczną.

— Karta techniczna

Masz pytanie?

Napisz do nas

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Temat

    Twoja wiadomość