Produkty ogniochronne

Pomagamy klientom w dokonaniu wyboru najlepszego produktu spośród wielu dostępnych na rynku dopasowanego do typu konstrukcji i warunków eksploatacji (środowiska korozyjności) oraz pomagamy wyliczyć masywności poszczególnych profili, dobrać grubości i technologię.   Farby ogniochronne   To system wyrobów ogniochronnych służący do wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych stalowych konstrukcji nośnych budynków. Zabezpieczenie takimi produktami jest rekomendowane ze względów […]

Rodzaje środowisk korozyjności

Do ochrony antykorozyjnej  stali stworzono wiele rodzajów systemów malarskich. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego systemu zabezpieczającego, prezentujemy podstawowe informacje techniczne, które są istotne w wyborze zabezpieczenia.   Określenie środowiska korozyjności. W doborze odpowiedniego systemu antykorozyjnego istotnym elementem jest określenie rodzaju środowiska które  będzie oddziaływać na metal. Najważniejsze z czynników mających na to wpływ to wilgotność, […]

Przygotowanie podłoża – stopnie oczyszczenia

Podczas wyboru systemu należy także określić stopień przygotowania podłoża. Dla każdego z niżej wymienionych podłoży istnieją inne metody osiągnięcia wymaganych właściwości. Dla stali Norma PN ISO 8501 określa siedem stopni przygotowania podłoża w zależności od metody przygotowania powierzchni oraz stopnia oczyszczenia. Stopnie przygotowania określa się za pomocą opisu wyglądu powierzchni po oczyszczeniu .   Stopnie […]

Co oznacza Rz

CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI Rz – to maksymalna amplituda nierówności tzn. mikrowierzchołków i mikrowgłębień Ma ona znaczący wpływ na przyczepność powłoki. Minimalne wymagania Rz dla farby są określone przez producenta w karcie technicznej wyrobu. Gdy chropowatość powierzchni jest większa, należy odpowiednio zwiększyć grubość pokrycia lakierowego w celu dobrego pokrycia mikrowierzchołków. W przypadku, gdy mikrowierzchołki pokryte są cienką […]

Tabela do wyliczania wymaganej grubości powłoki na mokro/sucho

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI    – (ZCS, czasami nazywane ZSS – zawartość substancji stałych, określana w % w stosunku objętościowym). Zawartość części  stałych  podawana  w  kartach  katalogowych  jest  procentową  zawartością  grubości  powłoki  w  stosunku  do grubości  warstwy  nakładanej   w  określonych  warunkach.  Wartość jest  określana o standardy: ASTM D-2697, która wyznacza zawartość części stałych na podstawie zalecanej w karcie […]

Wydajność praktyczna farby

WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA  – wydajność praktyczna uzależniona jest od szeregu czynników, takich jak: stan powierzchni i chropowatość, metoda aplikacji, rodzaj farby, kwalifikacji pracowników czy warunków atmosferycznych oraz metody aplikacji. ORIENTACYJNE współczynniki zużycia farb znajdziesz w tabeli poniżej. Wróć

TRWAŁOŚĆ SYSTEMU wg. ISO 12944

Trwałość systemu powłokowego wg Normy ISO 12944 (mamy 4 stopnie trwałości systemu): Niski – L do 7 lat Średni – M od 7 do 15 lat Wysoki – H od 15 do 25 lat Bardzo wysoki – VH powyżej 25 lat   Należy podkreślić,  że trwałość systemu nie jest równoznaczna z gwarancją na system. Trwałość systemu […]

Masz pytanie?

Napisz do nas

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Temat

    Twoja wiadomość