Podczas wyboru systemu należy także określić stopień przygotowania podłoża. Dla każdego z niżej wymienionych podłoży istnieją inne metody osiągnięcia wymaganych właściwości. Dla stali Norma PN ISO 8501 określa siedem stopni przygotowania podłoża w zależności od metody przygotowania powierzchni oraz stopnia oczyszczenia. Stopnie przygotowania określa się za pomocą opisu wyglądu powierzchni po oczyszczeniu .

 

Stopnie przygotowania oznaczone są odpowiednimi literami „Sa”, „St”  w zależności od rodzaju zastosowanej metody oczyszczania. Cyfry występujące po literach oznaczają stopień oczyszczenia ze zgorzeliny walcowniczej, rdzy i wcześniej nałożonej powłoki.

 

Na powierzchniach oczyszczanych do malowania mogą występować „obce zanieczyszczenia” najczęściej rozumie się przez to występowanie soli rozpuszczalnych w wodzie i pozostałości po spawaniu (zanieczyszczenia jonowe itp.) . Zanieczyszczeń tych nie da się całkiem usunąć z powierzchni bez  obróbki strumieniowo-ściernej na mokro lub odtłuszczania, zmywania.

 

 

Obróbka strumieniowo-ścierna, Sa

 

Przygotowanie  powierzchni  za  pomocą  obróbki  strumieniowo-ściernej  jest  oznaczone  literami  „Sa”. Przed przystąpieniem do obróbki strumieniowo-ściernej należy usunąć mechanicznie (za pomocą ścinania lub dłutowania) grube warstwy rdzy. Należy również usunąć widoczny olej, smar i pył. Po obróbce strumieniowo-ściernej należy oczyścić powierzchnię z pyłu i odpadów. Opis metod przygotowania powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej oraz postępowania przed przystąpieniem do obróbki i po jej zakończeniu zawarty jest w ISO 8504-2.

 

Sa 1  Zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu ani słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń

 

Sa 2  Gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, większych śladów zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają.

 

Sa 2,5  Bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci kropek lub pasków.

 

Sa 3  Obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

 

Czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, St

Przygotowanie powierzchni polegające na czyszczeniu ręcznym lub z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, czyli: skrobanie, szczotkowanie ręczne, szczotkowanie szczotką z napędem mechanicznym, szlifowanie, jest oznaczone literami „St”.
Przed przystąpieniem do oczyszczania w/w sposobami należy usunąć mechanicznie   grube warstwy rdzy np. dłutem. Należy również usunąć widoczny olej, smar i pył. Po oczyszczeniu ręcznym  z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym, powierzchnie należy oczyścić z pyłów i odpadków.

 

Opis metod przygotowania powierzchni z wykorzystaniem narzędzi  z napędem mechanicznym  lub ręcznie oraz postępowania przed i po czyszczeniu  zawarty jest w ISO 8504-3 .

 

St 1   Odpowiada on powierzchni nie nadającej  się do malowania.

 

St 2   Gruntowne czyszczenie ręczne oraz z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.

 

St 3   Bardziej gruntowne czyszczenie ręczne oraz z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym.
Wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić dopóki podłoże nie nabierze metalicznego połysku.

 

W przypadku stali galwanizowanej i metali lekkich, najczęściej przygotowuje się powierzchnię poprzez lekkie omiecenie odpowiednim ścierniwem lub obróbkę chemiczną.

 

Masz pytanie?

Napisz do nas

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Temat

    Twoja wiadomość