Trwałość systemu powłokowego wg Normy ISO 12944 (mamy 4 stopnie trwałości systemu):
Niski – L do 7 lat
Średni – M od 7 do 15 lat
Wysoki – H od 15 do 25 lat
Bardzo wysoki – VH powyżej 25 lat

 

Należy podkreślić,  że trwałość systemu nie jest równoznaczna z gwarancją na system. Trwałość systemu jest wskazówką pomagającą inwestorowi na określenie planu konserwacji konstrukcji. Gwarancja jest dokumentem wystawianym przez producenta wyrobu, na podstawie pozytywnego wyniku z nadzoru wykonawczego podczas procesu aplikacji oraz wykonania odpowiednich pól referencyjnych, z zachowaniem wymagań stawianych przez producenta i normy. Gwarancja jest najczęściej krótsza niż okres trwałości.

Masz pytanie?

Napisz do nas

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Temat

    Twoja wiadomość