Do ochrony antykorozyjnej  stali stworzono wiele rodzajów systemów malarskich. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego systemu zabezpieczającego, prezentujemy podstawowe informacje techniczne, które są istotne w wyborze zabezpieczenia.

 

Określenie środowiska korozyjności.

 • W doborze odpowiedniego systemu antykorozyjnego istotnym elementem jest określenie rodzaju środowiska które  będzie oddziaływać na metal. Najważniejsze z czynników mających na to wpływ to wilgotność, temperatura, narażanie na promieniowanie UV, oddziaływanie związków chemicznych  oraz narażenie na uszkodzenia mechaniczne.
 • Norma ISO 12944 wyróżnia następujące kategorie korozyjności:
 • C1 bardzo mała – np. ogrzewane budynki z czystą atmosferą
 • C2 mała – np. atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone oraz budynki  w których może wystąpić kondensacja, takie jak hale sportowe, magazyny,
 • C3 średnia – np. atmosfery przemysłowe średnio zanieczyszczone, pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza.
 • C4 duża – np. obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu, zakłady chemiczne, stocznie remontowe statków.
 • C5 bardzo duża (przemysłowa i morska) – np. obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze, budowle i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem oraz obszary przybrzeżne i inne o dużym zasoleniu, budowle z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
 • Im1 – woda słodka – np. instalacje rzeczne, zakłady hydro-energetyczne
 • Im2 – woda morska – np. tereny portów, konstrukcje na morzu, elementy podwodne statków
 • Im3 – grunt – np. podziemne zbiorniki, rurociągi, instalacje

Masz pytanie?

Napisz do nas

  Imię

  E-mail

  Telefon

  Temat

  Twoja wiadomość