CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI Rz – to maksymalna amplituda nierówności tzn. mikrowierzchołków i mikrowgłębień Ma ona znaczący wpływ na przyczepność powłoki. Minimalne wymagania Rz dla farby są określone przez producenta w karcie technicznej wyrobu. Gdy chropowatość powierzchni jest większa, należy odpowiednio zwiększyć grubość pokrycia lakierowego w celu dobrego pokrycia mikrowierzchołków. W przypadku, gdy mikrowierzchołki pokryte są cienką powłoką, może to przyspieszyć korozję. Dość istotną sprawą jest uzyskanie jednakowej chropowatości na całej oczyszczonej powierzchni. Określoną chropowatość powierzchni oraz żądany profil chropowatości można uzyskać przy odpowiednim dobraniu parametrów ścierniwa i procesu oczyszczania.

Masz pytanie?

Napisz do nas

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Temat

    Twoja wiadomość